و چه زیباست که برای تشییع شهدا جای سوزن انداختن در خیابان نبود ...

و چه زیباست حال و هوای شهر در این روزها ...

حال و هوای جبهه و حنگ ... حال و هوای حسین (ع) فاطمه (س) ... حال و هوای کربلا ...پ.ن :ما به خط شکن نیاز داشتیم که شهدای غواص آمدند پس حالا دیگر وقت به خط زدن است ...