شبهای قدر هم گذشت ... ولی عفو و بخشش خداوند ادامه دارد ...

از همین الآن برای محرم لحظه شماری می کنم ...

لبیک یا حسین (ع)