سلام

حتما به سراغ کتاب " سلام بر ابراهیم " برید و اونو مطالعه کنید تا راه و رسم شهدا دستتون بیاد...

مرد یعنی شهید هادی


salam